Kreowanie pozytywnego systemu wartości
– warsztaty wychowawczo – profilaktyczne

Kreowanie pozytywnego systemu wartości

Co jest dla mnie ważne w życiu? Co pragnę osiągnąć, kim chcę być, jakie są moje cele i marzenia? Jaki jest mój system wartości? Na te pytania i wiele innych poszukiwano odpowiedzi w trakcie warsztatów przeprowadzonych w naszej szkole. Wspieranie bowiem rozwoju umysłowego i duchowego dzieci i młodzieży jest ważnym sposobem na zachowanie dobrostanu psychicznego i radzenie sobie w obliczu dylematów życiowych.


„Podanie ręki miłości” – to gra mająca uzmysłowić dzieciom znaczenie okazywania drugiemu człowiekowi pomocy, życzliwości, uprzejmości i wzmacniająca pozytywne emocje.


Kreowanie pozytywnego systemu wartości

Kreowanie pozytywnego systemu wartości

Metodą burzy mózgów zastanawialiśmy się nad uniwersalnymi wartościami budującymi poczucie szczęścia i wpływającymi pozytywnie na relacje z drugim człowiekiem, m.in. prawda, dobro, piękno, cierpliwość, otwartość, przyjaźń, miłość, empatia – tego nigdy za wiele.


Kreowanie pozytywnego systemu wartości

Kreowanie pozytywnego systemu wartości

Kreowanie pozytywnego systemu wartości

Kreowanie pozytywnego systemu wartości

W formie plakatu uczniowie zaprezentowali osobiste „credo” zasad, zachowań i sposobów utrzymywania wewnętrznego spokoju. Samoświadomość swoich mocnych stron i systematyczna praca nad sobą pozwala stawać się najlepszą wersją samego siebie i nie porównywać się z innymi.


Kreowanie pozytywnego systemu wartości

Trzymanie się własnego systemu wartości nadaje sens naszemu życiu oraz wprowadza w relacje międzyludzkie porządek, harmonię i szacunek ::))


Warsztaty przeprowadzono w ramach autorskiego projektu „Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne”Opracowanie: Anna Boczek, Yulija Mikhaliuk, Jacek Sochocki