Warsztaty efektywnej komunikacji interpersonalnej
w ramach projektu „Mediacje w szkole”

Nasza szkoła realizuje projekt Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem – Mediacje w szkole”, który jest współfinansowany ze środków NPZ na lata 2021 – 2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach dotyczących efektywnej komunikacji interpersonalnej przeprowadzone przez Panią Aleksandrę Wzorek - trenera Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej.


Mediacje

Mediacje

Mediacje

Mediacje

Podczas zabaw integracyjnych zapoznawano się z zasadami i standardami mediacji oraz umiejętnościami wchodzącymi w zakres kompetencji miękkich. Ćwiczenia efektywnego komunikowania się, negocjacji i perswazji (social intelligence) uświadomiły młodzieży, że zawsze warto rozmawiać i dążyć do porozumienia w klimacie szacunku, życzliwości, empatii i otwartości na drugiego człowieka, wtedy żyje się łatwiej i przyjemniej.


Mediacje

Mediacje

Poznawano style komunikacji oraz techniki skutecznej komunikacji typu „Ja” oraz najczęstsze bariery w porozumiewaniu się. Skuteczna komunikacja opiera się m.in. na technikach aktywnego słuchania, parafrazowania, klaryfikacji i podsumowania.


Mediacje

Mediacje

Mediacje

Podczas scenek symulacyjnych rozpoznawano i nazywano emocje typowe dla konfliktu oraz poznawano strategie przekazywania informacji zwrotnych w sposób rzeczowy, profesjonalny, oddzielając emocje od faktów.


Mediacje

Mediacje

Mediacje

Natomiast projekcja filmu pt. „Mediacje w szkole” uświadomiła obecnym najczęstsze błędy w skutecznym porozumiewaniu się oraz zobrazowała techniki manipulacyjne, sprzyjające nasilaniu konfliktów i niepotrzebnych nieporozumień.


Mediacje

Mediacje

Mediacje

Mediacje

Mediacje

Zakończyliśmy warsztaty z głębokim przekonaniem, że dobra komunikacja interpersonalna to podstawa efektywnej współpracy i owocnych relacji międzyludzkich. Wymaga to pracy, ale zawsze warto 😃


Więcej informacji:

Techniki mediacyjne


Koordynator projektu – Anna Boczek