Szkolny Klub Ortograffiti

W II półroczu roku szkolnego 2021/22 uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spotkaniach Szkolnego Klubu Ortograffiti.


Ich celem było wykorzystanie elementów metody ortograffiti w pracy z uczniem przewlekle chorym, dostosowanie jej do warunków pracy w szkole przyszpitalnej oraz otoczenie szczególną opieką dydaktyczną dzieci z trudnościami w zakresie pisania i czytania.


Uczniowie:


Szkolny Klub Ortograffiti

rozwijali umiejętność odczytywania i zapisywania wyrazów w sposób zgodny z zasadami ortografii polskiej


Szkolny Klub Ortograffiti

Szkolny Klub Ortograffiti

Szkolny Klub Ortograffiti

doskonalili umiejętność rozumienia wypowiedzi (zarówno słyszanych, jak i czytanych) oraz wypowiadania się w mowie i piśmie


Szkolny Klub Ortograffiti

Szkolny Klub Ortograffiti

rozwijali fascynację słowem pisanym “jako bramy do świata wiedzy i literackiej fantazji”


Szkolny Klub OrtograffitiOpracowanie: ACK