Maria Grzegorzewska patronką roku 2022




2Maria Grzegorzewska patronką roku 2022

2Maria Grzegorzewska patronką roku 2022

“7 maja br. mija 55. rocznica śmierci Marii Grzegorzewskiej – twórczyni pedagogiki specjalnej. W swojej pracy Grzegorzewska kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. “ (tutaj)


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę utworzenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej. Z tej okazji Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS przypomniała historię Akademii, inaugurując obchody roku jubileuszowego 2022. (tutaj)


2Maria Grzegorzewska patronką roku 2022


Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Marią Grzegorzewską:








2Maria Grzegorzewska patronką roku 2022





Opracowanie: ACK




2Maria Grzegorzewska patronką roku 2022