Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne
W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu ekologicznego „Wygrajmy ze smogiem” oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży odbyły się warsztaty promujące postawy proekologiczne.


Jesteśmy częścią otaczającego nas świata przyrodniczego, to jak traktujemy środowisko wpływa na nasze zdrowie i życie. O tej ważnej tematyce rozmawialiśmy z naszymi uczniami. Obecnie, na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, powietrze, woda i gleba są nieustannie zanieczyszczane. Zagrożone są również niektóre gatunki roślin i zwierząt.


Towarzyszy nam globalne ocieplenie, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog.


Metodą burzy mózgów zastanawialiśmy się jakie konkretne działania możemy podjąć na rzecz ochrony środowiska.


Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne

Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne

Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne

Uczniowie wykonali ciekawe makaty z materiałów recyklingowych przedstawiające czynniki mające destruktywny wpływ na naszą Planetę


Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne

Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne

Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne

Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne

… oraz czynniki wpływające pozytywnie na zmiany klimatyczne Ziemi.


Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne

Dbamy o naszą Ziemię! – warsztaty ekologiczne

Nawyki proekologiczne powinniśmy kształtować na co dzień. Wystarczy trochę chęci i kreatywności!

Opracowanie: Kinga Kleniewska, Anna Boczek