Dzień Ziemi 2022
Dzień Ziemi stanowi okazję do refleksji nad aktualną sytuacją naszej planety. Jest to również okazja do wzięcia udziału w działaniach mających na celu zwrócenie uwagi na problematykę ochrony środowiska. Nasza Szkoła, jak co roku, również włącza się w ten trend. Uczniowie- pacjenci USZD i Klinik przeniesionych czasowo do Szpitala przy Al. Kraśnickiej mieli możliwość przystąpienia do konkursu o tematyce ekologiczno-przyrodniczej sprawdzającego wiedzę i zaangażowanie w tematykę ochrony środowiska. Konkurs przygotowano dla trzech grup wiekowych, pytania były punktowane.


Analiza sprawdzonych prac wskazuje, że uczniowie wykazują się dużą znajomością tematu oraz czynnie angażują się w działania poprawiające stan środowiska naturalnego. Biorą udział w segregowaniu odpadów, oszczędzają surowce naturalne i odnoszą się z szacunkiem do otaczającej przyrody. Wspólne działanie tym bardziej cieszy, że daje realne szanse na pozytywne zmiany w środowisku naturalnym naszej planety. A Ty jak możesz pomóc naszej planecie, drogi czytelniku?Dzień Ziemi 2022

Dzień Ziemi 2022

Dzień Ziemi 2022

Dzień Ziemi 2022

Dzień Ziemi 2022