Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne – działania projektowe

Mając na uwadze ogólny rozwój i kondycję psychofizyczną naszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022 zespół nauczycieli realizował autorski projekt edukacyjny „Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne”. Zrealizowaliśmy szereg działań edukacyjno – wychowawczych wspierających i promujących profilaktykę zdrowia psychicznego, koncentrując nasze działania wokół głównych filarów zdrowia psychicznego.


Zajęcia rozwijające zainteresowania naukowe i pasje. Uczniowie wyrażali siebie w różnorodny sposób - przygotowali opowiadania, prace plastyczne oraz prezentacje multimedialne na temat ich zainteresowań i pasji życiowych


Moje zainteresowania i pasje – opowiadanie


Moje pasje – Agnieszka


Moje pasje – Marta


Pasje i zainteresowania - Ada


Moje pasje – Patrycja


Zainteresowania – Paweł


Dbamy o dobrostan

Przeprowadzono cykliczne zajęcia z muzykoterapii


Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Uzdrawiający wpływ muzyki - prezentacja


Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne „Świat emocji”


Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index701.html


Warsztaty rozpoznawania i nazywania emocji, uczuć oraz poznawania technik relaksacyjnych - radzenia sobie ze stresem, lękiem, niepokojem


Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index695.html


http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index710.html


Zajęcia rozwijające prawidłową samoocenę, mocne strony i poczucie własnej wartości


Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

Dbamy o dobrostan

http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index678.html


Zajęcia z aktywności fizycznej wspierającej kondycję psychofizyczną


http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index720.html


Zajęcia kształtujące pozytywny system wartości


http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index714.html

Realizatorzy projektu: Anna Boczek, Kinga Kleniewska, Anna Grabarska, Jacek Sochocki